Identiteit

De Koningin Julianaschool is een school van PCBO Apeldoorn. De identiteit van onze stichting staat in het mission statement als volgt omschreven:

 

 

Christelijke identiteit

Wij ervaren de verschillen tussen de kinderen als waardevol, omdat ze unieke schepselen van God zijn. Wij worden daarbij geïnspireerd door Gods woord. Om die reden schenken wij nadrukkelijk aandacht aan de kennis van de bijbel en aan de beleving van het geloof in Jezus Christus. Wij doen dat met respect voor alle verscheidenheid waarin dat mogelijk is."
Op PCBO Juliana  staan daarom waarden als verantwoordelijkheid, gerechtigheid, zorg en aandacht voor jezelf en voor elkaar, geborgenheid, dienstbaarheid en ontplooiing centraal.