Concept

PCBO “Koningin Juliana” is een school waar geen dag hetzelfde is, maar we steeds weer een beroep doen op talenten van jong en oud.

Iedereen is knap en heeft talenten

De één is bijvoorbeeld goed in rekenen, een ander blinkt uit in taal en weer een ander is goed in sport. Bij sommige leerlingen is meteen duidelijk welk talent zij hebben en bij anderen is dit niet direct zichtbaar, zij weten vaak zelf ook (nog) niet wat hun talent is. PCBO Koningin Juliana is een talentenschool waar kwaliteiten van leerlingen al vroeg worden ontdekt, verkend en verder ontwikkeld. Samen met de leerlingen en hun ouders gaan onze leerkrachten op zoek naar de talenten van ieder kind, een boeiende zoektocht die vooral erg leuk kan zijn.

Kwalitatief goed onderwijs

PCBO Koningin Juliana staat voor kwalitatief goed onderwijs, met een sterke inzet op de basisvakken lezen, rekenen en taal. De leerlingen worden uitgedaagd door een aantrekkelijk aanbod van leeractiviteiten, waarin in hoge mate aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling en de zelfstandigheid van ieder kind. Feedback op de leerresultaten, samenwerkend leren (coöperatief leren) en talentontwikkeling zijn belangrijke pijlers van het onderwijsconcept.