Schooltijden

Een lesochtend duurt van 8.30 – 12.00 uur en een lesmiddag duurt van 13.00 – 15.00 uur. Op woensdag gaan we 's ochtends een kwartier langer door, omdat de school dan ’s middags dicht is.

Groep 1 en 2 gaan alleen op maandag- en dinsdagmiddag naar school. Groep 3 en 4 gaan op maandag-, dinsdag en donderdagmiddag naar school. Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan op alle middagen (behalve woensdagmiddag) naar school.

 

Pleinwacht

’s Morgens loopt de pleinwacht om 8.10 uur buiten. Tien minuten voor aanvang van de lestijd gaat de bel en gaan de kinderen in de rij staan om naar binnen te gaan onder begeleiding van hun leerkracht. De kinderen die daarna aankomen op school lopen zelf naar binnen.