Overblijven

 

Overblijven

Op PCBO Koningin Juliana blijven alle leerlingen van groep  1 t/m 8 over. De leerkracht eet met zijn of haar groep in het  eigen lokaal tussen 12.00 en 12.15 uur. Vervolgens spelen alle  kinderen tot 12.50 uur buiten op het plein onder toezicht van  enkele overblijfouders en een leerkracht. Deze ouders krijgen  een kleine vergoeding. Om dit te kunnen bekostigen wordt aan  de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd van 25 euro per leerling per jaar. Daar wordt ook spelmateriaal van aangeschaft om in de  pauze mee te kunnen spelen.

Ouderraad en Medezeggenschapsraad

Ouders zijn belangrijk op PCBO Koningin Juliana. Zij werken en denken ook mee. Daarvoor is er bijvoorbeeld een MR en een OR.

Lees meer