Overblijven

 

Overblijven

Op PCBO Koningin Juliana blijven alle leerlingen van groep 1 t/m 8 over. De leerkracht eet met zijn of haar groep in het eigen lokaal tussen 12.00 en 12.15 uur. Vervolgens spelen alle kinderen tot 12.55 uur onder toezicht buiten op het plein.
Voor het overblijven wordt aan ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd van 25 euro per leerling per jaar. Daar wordt o.a. spelmateriaal van aangeschaft om in de pauze mee te kunnen spelen en wordt een vrijwilliger betaald die toezicht houdt tijdens het buitenspelen.


Ouderraad en Medezeggenschapsraad

Ouders zijn belangrijk op PCBO Koningin Juliana. Zij werken en denken ook mee. Daarvoor is er bijvoorbeeld een MR en een OR.

Lees meer