Onze peutergroep

De overgang naar de basisschool is voor veel kinderen en hun ouders een grote stap. Om deze stap soepel te kunnen nemen, heeft PCBO Koningin Julianaschool in samenwerking met kinderopvangorganisatie DOK13 het concept Peuteropvang PCBO Koningin Julianaschool.

Uitdagende Peuteropvang

Kindcentrum PCBO Koningin Julianaschool biedt opvang voor peuters van 2 tot 4 jaar. De peuters worden opgevangen in een speciaal voor hen ingerichte ruimte en worden spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs. Bijvoorbeeld door te werken met hetzelfde dagritme, door thema’s op elkaar af te stemmen én door op vaste momenten samen te spelen. De peuters doen regelmatig mee in groep 1. Zo leren ze de juf en hun toekomstige klasgenootjes alvast een beetje kennen.

Drempelloos doorstromen naar groep 1

Onze peutergroep geeft uw kind een voorsprong omdat:

  • uw kind meer tijd heeft om te wennen in school;
  • de pedagogisch medewerkers en leerkrachten collega’s zijn, waardoor er een optimale overdracht is;
  • er een doorgaande lijn is in onze activiteiten waardoor uw kind zich optimaal kan ontwikkelen;
  • onderwijs en opvang als 1 team inspelen op de behoefte van uw kind.

Praktische voordelen:

  • Een eigen kinderopvang op school mogelijk;
  • Ook voor en na peutergroep opvang mogelijk door vso en verlengde peuteropvang en bso;
  • Eén breng- en haalplek voor alle kinderen uit een gezin;
  • Breng- en haaltijden afgestemd op de schooltijden;
  • De kinderen eten een broodje mee.

Openingstijden:

Maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op deze dag kunnen peuters ook gebruik maken van de voorschoolse opvang vanaf 07.15 uur. Peuteropvang wordt aangeboden gedurende 48 weken per jaar. De peutergroep is gesloten in week 2, 3 en 4 van de zomervakantie van de scholen en tussen Kerst en Nieuwjaar.

Komen kijken? Graag!

Maak hiervoor rechtstreeks een afspraak met de pedagogisch medewerkers op 06-27 42 73 25. U kunt ook een afspraak maken met de directeur van de Koningin Julianaschool voor een volledige rondleiding inclusief de peuteropvang op 055 - 52 14 215. E-mail: kjs@pcboapeldoorn.nl Voor meer informatie, tarieven en aanmelden kunt u terecht op www.dok13.info of bel 06 - 50 26 48 81.