Talentontwikkeling

Iedereen is knap en heeft talenten.

Talentenschool

PCBO Koningin Juliana is een talentenschool waar kwaliteiten van leerlingen al vroeg ontdekt, verkend en verder ontwikkeld worden. Samen met de leerlingen en hun ouders gaan onze leerkrachten op zoek naar de talenten van ieder kind, een boeiende zoektocht die vooral erg leuk kan zijn. De ontdekking van het talent van iedere individuele leerling is een eerste stap, die wordt gevolgd door het uitdiepen van het talent en het versterken van de minder sterke kanten. Binnen een breed aanbod aan activiteiten met een interactief karakter, leren leerlingen op een natuurlijke wijze om zowel zelfstandig als in groepsverband te werken. De ontwikkeling van zowel cognitieve als sociale vaardigheden staat hierbij centraal.
PCBO Koningin Juliana staat voor kwalitatief goed onderwijs, met een sterke inzet op de basisvakken lezen, rekenen en taal. De leerlingen worden uitgedaagd door een aantrekkelijk aanbod van leeractiviteiten, waarin in hoge mate aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling en de zelfstandigheid van ieder kind. Feedback op de leerresultaten, samenwerkend leren (coöperatief leren) en computerondersteund onderwijs zijn belangrijke pijlers van het onderwijsconcept. De leeropbrengsten van leerlingen vormen de basis: alle kwaliteit wordt optimaal benut. De vraag is niet hoe intelligent een kind is, maar hóe een kind intelligent is.
Op PCBO Koningin Juliana gaan we uit van tien verschillende talentgebieden. Deze worden elke twee jaar aangeboden (vijf per jaar) in een periode van vier weken per talentgebied.
  • Taalknap: taal, poëzie, spelling, lezen, verhalen
  • Rekenknap: logisch denken, cijfers, experimenteren
  • Beeldknap: tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven
  • Muziekknap: muziek luisteren, maken, componeren, herkennen
  • Beweegknap: lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans
  • Natuurknap: dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen
  • Samenknap: zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven
  • Zelfknap: eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën
  • Kookknap
  • Techniekknap

Natuurknap

Een filmpje over de opening van het project 'Natuurknap'.

Knapmap

Op PCBO Koningin Juliana hebben alle kinderen hun eigen ‘knapmap’. In deze map bewaren de kinderen foto’s, verhaaltjes en verslagen van activiteiten en onderwerpen waaraan ze
hebben gewerkt en waar ze trots op zijn. Zo ontstaat er een map, waarin per knapheid is beschreven waar kinderen plezier aan hebben beleefd en waar ze graag over willen vertellen.