Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. 

Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Apeldoorn

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Dat is het uitgangspunt van de wet passend onderwijs die sinds 1 augustus 2014 van kracht is. Om invulling te geven aan deze opdracht werken de scholen in de gemeente Apeldoorn samen in het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Apeldoorn PO.

KJS voldoet aan eisen Passend Onderwijs

Onze basisschool is zo ingericht dat ze meer kan betekenen voor leerlingen die onderling sterk verschillen in tempo, intelligentie, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Een groot deel van de eisen die passend onderwijs aan ons stelt, hebben wij dan ook op orde. Als blijkt dat kinderen niet op onze school terecht kunnen, zoeken we samen met de ouders naar een andere passende plek binnen het reguliere onderwijs, het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

 

 

Plusbegeleiding

PCBO “Koningin Juliana” werkt met een Kangoeroeklas, een plusklas voor kinderen die snel leren, leergierig zijn en behoefte hebben aan extra uitdagingen in de leerstof.

Lees meer