Oudergesprekken

Bij ons zijn niet alleen de leerlingen en de onderwijskundige opbrengsten super-belangrijk; ook de ouders hebben een grote en belangrijke plaats in de schoolgemeenschap. 

 

Vóór en met de ouders

PCBO ‘Koningin Juliana’ is een school waar we kinderen vóór en met de ouders laten leren. Ieder heeft zo zijn eigen inbreng: kinderen, ouders en leerkrachten. We communiceren veel en inhoudelijk met elkaar over wat goed onderwijs is en wie welke rol daarin kan vervullen. Ouders  en grootouders zijn regelmatig op school aanwezig om belangstelling te tonen en om kinderen te begeleiden. Ouderparticipatie en medezeggenschap zijn bij ons in hoge mate ontwikkeld.

 

 

Ouders zijn belangrijk!

Ouders zijn belangrijk op PCBO Koningin Juliana. Zij werken en denken ook mee. Daarvoor is er een ouderraad (OR) en een medezeggenschapsraad (MR) in het leven geroepen.

Lees meer