Engels

Alle kinderen van onze school krijgen Engels.

Vroeg beginnen met een vreemde taal

Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een goede keuze. Om te beginnen kunnen jonge kinderen een taal spelenderwijs leren. Door bezig te zijn in die taal werken ze ongemerkt aan die taal. Werken in een andere taal is ook goed voor de internationale oriëntatie van de kinderen. Vroeg Vreemde Talen Onderwijs opent als het ware de vensters van andere samenlevingen. Jonge kinderen kunnen spelenderwijs een taal leren. De kleuters krijgen geen Engelse les, maar spelen, zingen en werken in het Engels. Zonder dat ze zich daar bewust van zijn groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. De ervaring heeft geleerd dat een vroege start ook zéér motiverend is.

Early-Bird-school

Vanaf juni 2016 mag PCBO “Koningin Juliana” zich een Early Bird-school noemen. Dit betekent dat de kwaliteit van het Engels in groep 1 t/m 8 van hoge kwaliteit is.

Yes, we can; let’s do it and let’s enjoy the lessons!