Sterke inzet op basisvakken

PCBO Koningin Juliana staat voor kwalitatief goed onderwijs, met een sterke inzet op de basisvakken lezen, rekenen en taal. De leerlingen worden uitgedaagd door een aantrekkelijk aanbod van leeractiviteiten, waarin talenten, de ontwikkeling en de zelfstandigheid van ieder kind centraal staat. 

Onderwijsconcept

Feedback op de leerresultaten, samenwerkend leren (coöperatief leren) en talentontwikkeling zijn belangrijke pijlers van het onderwijsconcept. De leeropbrengsten van leerlingen vormen de basis: alle kwaliteit wordt optimaal benut.

Engels in groep 1 t/m 8

Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een goede keuze. Om te beginnen kunnen jonge kinderen een taal spelenderwijs leren. Vanaf juni 2016 mag PCBO “Koningin Juliana” zich een Early Bird-school noemen. Dit betekent dat de kwaliteit van het Engels in groep 1 t/m 8 van hoge kwaliteit is. 

Lees meer