Buitenschoolse Opvang

“Buitenschoolse opvang” is een verzamelnaam voor drie vormen van opvang: voorschoolse opvang (VSO), naschoolse opvang (NSO) en opvang tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen. Dit alles wordt uitgevoerd door Stichting DOK13 (duurzaam ontwikkeling kinderen). Het betreft vrije tijd voor kinderen. Dit houdt in dat kinderen de vrijheid hebben om al dan niet deel te nemen aan de aangeboden activiteiten. Er is een zeer gevarieerd aanbod van spel en knutsel activiteiten aangepast aan de wensen van de kinderen. In vakanties zijn er vaak uitjes naar musea en avontuurlijke speeltuinen.

Visie

BSO Koningin Juliana is een voorziening tussen school en thuis. De BSO vangt kinderen op vanaf het moment dat ze op school komen tot ze de school verlaten. Op deze manier kunnen ouders/verzorgers werk, opleiding of maatschappelijke activiteiten vervullen.
BSO Koningin Juliana wordt door DOK13 uitgevoerd. Samen met school streeft zij naar een buitenschoolse opvang waarbij samenwerking plaatsvindt tussen de BSO en de school op basis van coproductie. De kinderen blijven op hun vertrouwde plek. Het pedagogisch beleid van de BSO komt overeen met het beleid van de school, er is één vast schoolteam met de schooldirecteur in de regierol. Doordat de uitgangspunten op elkaar afgestemd zijn, hebben de medewerkers van de BSO dezelfde pedagogische insteek als de leerkrachten van de school.

Openingstijden

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 07.15 tot 18.30 uur, gedurende 51 weken per jaar. Tussen Kerst en nieuwjaar is de opvang een week gesloten. Schoolvrije dagen zijn extra incidentele vrije dagen van school in verband met vergaderingen, studiedagen, etc. buiten de schoolvakanties om.

 

Producten en tarieven

 

  • Voorschoolse opvang: excl. vakantie en schoolvrije dagen
  • Peutergroep
  • Naschoolse opvang incl. vakantie en schoolvrije dagen.
  • Vakantieopvang: gedurende alle schoolvakanties per jaar incl. schoolvrije dagen. 

Alle opvang komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (Belastingdienst). Kijk voor verdere informatie op: www.toeslagen.nl.

Verdere informatie vindt u op de website www.dok13.info. Ook kunt u telefonische informatie inwinnen op 06-50264881.