Typisch Koningin Juliana

Wij geven bijzonder goed onderwijs door het ontwikkelen  van talenten bij alle leerlingen

Een school waar welbevinden van kinderen voorop staat, onder andere door een veilig klimaat te bieden voor alle kinderen. Ons onderwijs kent een heldere structuur waarbij we goede resultaten van belang vinden. Daarnaast werken wij met talentontwikkeling zodat kinderen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Een goede communicatie met onze ouders en kinderen vinden we van het grootste belang. Wij geven Engels in alle groepen. 

 

Lees meer

Dagarrangement

Op de Koningin Julianaschool hebben we voorschoolse opvang (VSO) en naschoolse opvang (BSO). De voorschoolse en naschoolse opvang gebeurt door stichting DOK13 (Duurzame Ontwikkeling Kinderen) in samenwerking met de school. De Koningin Julianaschool werkt met een continurooster, alle kinderen blijven over tussen de middag. Op deze manier kunnen ouders/verzorgers werk, schoolopleiding of andere maatschappelijke activiteiten vervullen

Lees meer

Nieuws van ons

 • 26-9-2018

  Onze peutergroep

  KOM PROEF SPELEN!

  De overgang naar de basisschool is voor veel kinderen en hun ouders een grote stap. Om deze stap soepel te kunnen nemen heeft PCBO Koningin Julianaschool in samenwerking met kinderopvangorganisatie DOK13 een nieuw concept ontwikkeld: Peuteropvang PCBO Koningin Julianaschool.

  Uitdagende Peuteropvang

  Kindcentrum PCBO Koningin Julianaschool biedt opvang voor peuters van 2 tot 4 jaar. De peuters worden opgevangen in een speciaal voor hen ingerichte ruimte en worden spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs. Bijvoorbeeld door te werken met hetzelfde dagritme, door thema’s op elkaar af te stemmen én door op vaste momenten samen te spelen. De peuters doen regelmatig mee in groep 1. Zo leren ze de juf en hun toekomstige klasgenootjes alvast een beetje kennen.

  Drempelloos doorstromen naar groep 1:

  Onze peutergroep geeft uw kind een voorsprong omdat:

  • uw kind meer tijd heeft om te wennen in school;

  • de pedagogisch medewerkers en leerkrachten collega’s zijn, waardoor er een optimale overdracht is;

  • er een doorgaande lijn is in onze activiteiten waardoor uw kind zich optimaal kan ontwikkelen;

  • onderwijs en opvang als 1 team inspelen op de behoefte van uw kind.

  Praktische voordelen:

  • Een eigen kinderopvang op school;

  • Eén breng- en haalplek voor alle kinderen uit een gezin;

  • Breng- en haaltijden afgestemd op de schooltijden;

  • De kinderen eten een broodje mee.

   

  Openingstijden en tarieven:

  Woensdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op deze dag kunnen peuters ook gebruik maken van de voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur. Peuteropvang wordt aangeboden gedurende 48 weken per jaar. De peutergroep is gesloten in week 2, 3 en 4 van de zomervakantie van de scholen tussen Kerst en Nieuwjaar.

  Komen kijken? Graag!

  Maak hiervoor rechtstreeks een afspraak met de pedagogisch medewerkers op 06 - 38 68 23 46. U kunt ook een afspraak maken met Daphne Tuijtel, locatieleider PCBO Koningin Julianaschool, voor een volledige rondleiding inclusief de peuteropvang op 055 - 52 14 215. E-mail: dtuijtel@pcboapeldoorn.nl en kjs@pcboapeldoorn.nl

  Voor meer informatie, tarieven en aanmelden kunt u terecht op www.dok13.info of bel 06 - 50 26 48 81.

  Lees meer
 • 9-10-2018

  Parro: het nieuwe platform voor oudercommunicatie

  Na de herfstvakantie, dus vanaf maandag 29 oktober, gebruiken we op onze school het nieuwe digitale communicatieplatform Parro. Parro vervangt daarmee DigiDuif 


  Waarom
  Parro? 
  De koppeling tussen Parro en ons leerlingsysteem Parnassys maakt communicatie over uw kind via dit platform erg makkelijk. Via Parro kunnen we u gemakkelijker en altijd op de hoogte houden en kunnen we in een veilige en afgeschermde omgeving leuke momenten en foto’s delen. Ook hebben we de ruimte om zaken als uitjes, ouderavonden en knapweken gemakkelijk te organiseren met u als ouder.

  Account maken 
  U ontvangt als ouder een mail waarin precies staat hoe u een account aanmaakt. Ook vindt u in deze mail een koppelcode die u nodig heeft voor het goed koppelen van uw account aan die van de leerkracht en klas. Zolang u deze mail nog niet gehad heeft, kunt/hoeft u nog niets te doen. De Parro app kunt u downloaden via de Apple Store en Google Play. Voor gebruik van de app via Windowstelefoons en de computer, bekijk dan: talk.parro.com
   

  Vragen 
  Heeft u vragen of bent u benieuwd naar alle mogelijkheden binnen de app? Lees dan meer in de [mail // brief] die wij u stuurden of kijk op parro.education/ouders/ of  
  parro.education/vragen-voor-ouders. Komt u er dan nog niet uit? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.  

   

  Lees meer

Bezoek onze school als u belangstelling heeft!

We maken een afspraak en de directeuren of een leerkracht is aanwezig om u te vertellen over onze school en om vragen van uw kant te beantwoorden.

Maak een afspraak