Typisch Koningin Juliana

Wij geven bijzonder goed onderwijs door het ontwikkelen  van talenten bij alle leerlingen

Een school waar welbevinden van kinderen voorop staat, onder andere door een veilig klimaat te bieden voor alle kinderen. Ons onderwijs kent een heldere structuur waarbij we goede resultaten van belang vinden. Daarnaast werken wij met talentontwikkeling zodat kinderen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Een goede communicatie met onze ouders en kinderen vinden we van het grootste belang. Wij geven Engels in alle groepen. 

 

Lees meer

Dagarrangement

Op de Koningin Julianaschool hebben we voorschoolse opvang (VSO) en naschoolse opvang (BSO). De voorschoolse en naschoolse opvang gebeurt door stichting DOK13 (Duurzame Ontwikkeling Kinderen) in samenwerking met de school. De Koningin Julianaschool werkt met een continurooster, alle kinderen blijven over tussen de middag. Op deze manier kunnen ouders/verzorgers werk, schoolopleiding of andere maatschappelijke activiteiten vervullen

Lees meer

Nieuws van ons

 • 13-9-2019

  Open dag op 9 oktober. Kom jij ook?

  Het kiezen van een basisschool is een belangrijke beslissing voor u als ouder en uw kind. Benieuwd naar het onderwijs, de visie, sfeer en leerkrachten van onze school? Kom dan naar onze open dag op woensdag 9 oktober. Tussen 9.00 en 12.00 uur staan onze deuren open.

  Open dag
  Tijdens onze open dag kunt u de sfeer proeven op onze school en in gesprek gaan met directie, leerkrachten, leerlingen of ouders over het onderwijs, de cultuur en de dagelijkse gang van zaken. Ook voor uw peuter is deze open dag een leuk moment om alvast een kijkje te nemen op school.

  Kinderdagverblijf en BSO
  Op onze school kunt u op de open dag ook een kijkje nemen bij het kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang en in gesprek gaan met pedagogische medewerkers.

  Zoek een PCBO school
  Bijna scholen in Apeldoorn zijn open op 9 oktober. Benieuwd welke scholen nog meer bij PCBO horen? Klik dan hier www.pcboapeldoorn.nl/pcbo-scholen. Lees op www.pcboapeldoorn.nl meer over wat het betekent om een PCBO school te zijn. Nieuwsgierig naar alle scholen van Apeldoorn? Neem dan een kijkje op www.basisscholenapeldoorn.nl.  

  Lees meer
 • 26-9-2018

  Onze peutergroep

  KOM PROEF SPELEN!

  De overgang naar de basisschool is voor veel kinderen en hun ouders een grote stap. Om deze stap soepel te kunnen nemen heeft PCBO Koningin Julianaschool in samenwerking met kinderopvangorganisatie DOK13 een nieuw concept ontwikkeld: Peuteropvang PCBO Koningin Julianaschool.

  Uitdagende Peuteropvang

  Kindcentrum PCBO Koningin Julianaschool biedt opvang voor peuters van 2 tot 4 jaar. De peuters worden opgevangen in een speciaal voor hen ingerichte ruimte en worden spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs. Bijvoorbeeld door te werken met hetzelfde dagritme, door thema’s op elkaar af te stemmen én door op vaste momenten samen te spelen. De peuters doen regelmatig mee in groep 1. Zo leren ze de juf en hun toekomstige klasgenootjes alvast een beetje kennen.

  Drempelloos doorstromen naar groep 1:

  Onze peutergroep geeft uw kind een voorsprong omdat:

  • uw kind meer tijd heeft om te wennen in school;

  • de pedagogisch medewerkers en leerkrachten collega’s zijn, waardoor er een optimale overdracht is;

  • er een doorgaande lijn is in onze activiteiten waardoor uw kind zich optimaal kan ontwikkelen;

  • onderwijs en opvang als 1 team inspelen op de behoefte van uw kind.

  Praktische voordelen:

  • Een eigen kinderopvang op school;

  • Eén breng- en haalplek voor alle kinderen uit een gezin;

  • Breng- en haaltijden afgestemd op de schooltijden;

  • De kinderen eten een broodje mee.

   

  Openingstijden en tarieven:

  Woensdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op deze dag kunnen peuters ook gebruik maken van de voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur. Peuteropvang wordt aangeboden gedurende 48 weken per jaar. De peutergroep is gesloten in week 2, 3 en 4 van de zomervakantie van de scholen tussen Kerst en Nieuwjaar.

  Komen kijken? Graag!

  Maak hiervoor rechtstreeks een afspraak met de pedagogisch medewerkers op 06 - 38 68 23 46. U kunt ook een afspraak maken met Daphne Tuijtel, locatieleider PCBO Koningin Julianaschool, voor een volledige rondleiding inclusief de peuteropvang op 055 - 52 14 215. E-mail: dtuijtel@pcboapeldoorn.nl en kjs@pcboapeldoorn.nl

  Voor meer informatie, tarieven en aanmelden kunt u terecht op www.dok13.info of bel 06 - 50 26 48 81.

  Lees meer

Bezoek onze school als u belangstelling heeft!

We maken een afspraak en de directeuren of een leerkracht is aanwezig om u te vertellen over onze school en om vragen van uw kant te beantwoorden.

Maak een afspraak