Typisch Koningin Juliana

Wij geven bijzonder goed onderwijs door het ontwikkelen  van talenten bij alle leerlingen

Een school waar welbevinden van kinderen voorop staat, onder andere door een veilig klimaat te bieden voor alle kinderen. Ons onderwijs kent een heldere structuur waarbij we goede resultaten van belang vinden. Daarnaast werken wij met talentontwikkeling zodat kinderen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Een goede communicatie met onze ouders en kinderen vinden we van het grootste belang. Wij geven Engels in alle groepen. 

 

Lees meer

Dagarrangement

Op de Koningin Julianaschool hebben we voorschoolse opvang (VSO) en naschoolse opvang (BSO). De voorschoolse en naschoolse opvang gebeurt door stichting DOK13 (Duurzame Ontwikkeling Kinderen) in samenwerking met de school. De Koningin Julianaschool werkt met een continurooster, alle kinderen blijven over tussen de middag. Op deze manier kunnen ouders/verzorgers werk, schoolopleiding of andere maatschappelijke activiteiten vervullen

Lees meer

Nieuws van ons

  • 1-4-2018

    Download de nieuwe schoolgids 2020-2021

    Lees meer
  • 17-10-2016

    Download de kalender 2020-2021

    Lees meer

Bezoek onze school als u belangstelling heeft!

We maken een afspraak en de directeuren of een leerkracht is aanwezig om u te vertellen over onze school en om vragen van uw kant te beantwoorden.

Maak een afspraak